Contoh Surat Permohonan Izin Kegiatan

By | Juli 15, 2019

Contoh Surat Permohonan Izin Kegiatan

Nomor       : ____________________
Lampiran   : ____________________
Hal            : Permohonan Izin Kegiatan

Yth.
_______________________
_______________________
Di tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, semoga kita selalu dalam limpahan iman dan keindahan bertawakkal kepada-Nya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang tetap istiqamah hingga akhir zaman.

Sehubungan dengan akan diadakannya kegiatan ________________ yang Insyaalllah akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal  : _______________
Waktu            : _______________
Tempat          : _______________

Maka kami selaku pelaksana bermaksud memohon izin untuk mengadakan kegiatan kegiatan tersebut.

Mengingat pentingnya kegiatan ini, besar harapan kami agar permohonan izin diperkenankan sehingga kegiatan ini dapat terlaksana. Atas perhatian dan dukungannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Panitia __________________
Menyetujui,

Ketua Pelaksana                                                                                 Sekretaris

( _____________ )                                                                       ( _____________ )

 Mengetahui,
Ketua _______________

(____________________)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *